Juridisch voorbehoud / Colofon

Broekhuis Oost | BMW Motoren Enschede
Spaansland 10
7543 BG Enschede
053-4326116

KvK: 08080999


Auteursrechten

Deze website is gecreëerd door BMW Nederland bv en wordt onderhouden door bovengenoemde dealer.
© Copyright BMW AG, München, Duitsland. Alle rechten voorbehouden.

Alle teksten, beeldmateriaal, grafieken, geluids-, animatie- en videobestanden en de wijze waarop deze op de site worden getoond vallen onder het auteursrecht of een andere wettelijke bescherming van intellectueel eigendom.

De inhoud van deze website mag niet voor commerciële doeleinden worden gekopieerd, gedistribueerd of veranderd; noch mag enige inhoud worden herplaatst op een andere website. Deze website kan tevens afbeeldingen bevatten waarop auteursrechten van derden rusten.

Aansprakelijkheid

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kan de verstrekte informatie onjuistheden bevatten. Voordat u op de verstrekte informatie afgaat, dient zij op andere wijze bevestigd te zijn.

BMW Nederland bv is niet aansprakelijk voor enige schade, die direct of indirect ontstaat als gevolg van bezoek aan deze website of van het afgaan op onjuiste informatie op deze website, tenzij rechtens zou worden vastgesteld dat BMW Nederland bv opzet en/of grove nalatigheid kan worden verweten.

De op deze website gepresenteerde productgegevens, -specificaties en -illustraties zijn gebaseerd op de meest actuele productinformatie op het moment van publicatie. Het kan echter voorkomen, dat op de site getoonde modellen of accessoires inmiddels wijzigingen hebben ondergaan of verschillen van de in Nederland leverbare uitvoering.

BMW Nederland behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder aankondiging vooraf wijzigingen aan te brengen in kleuren, materialen, uitrusting, specificaties en modellen. Wijzigingen kunnen ook prijzen van de producten betreffen. Uw BMW dealer zal u graag informeren over eventuele productwijzigingen. Eventuele aanbiedingen op de website gelden onder voorbehoud van bevestiging.

Handelsmerken

Tenzij anders aangegeven zijn alle handelsmerken beschermd door merkrechten van de BMW Group. Dit geldt ook voor type-aanduidingen, bedrijfslogo's en emblemen.

Geen licenties

BMW Nederland bv heeft gestreefd naar een innovatieve en informatieve website. Wij vragen echter uw begrip voor ons standpunt, dat de BMW Group haar intellectueel eigendom - waaronder begrepen haar octrooien, handelsmerken, auteursrechten en andere rechten - moet beschermen. Door middel van deze website wordt geen toestemming verleend tot het gebruik van intellectueel eigendom van de BMW Group of van derden.

Persoonsgegevens

Op sommige website pagina's kunnen wij naar persoonlijke gegevens vragen. Het is aan u om de gevraagde informatie al dan niet te verstrekken.

Door u verstrekte gegevens worden opgeslagen, verwerkt en eventueel aan de door u benoemde BMW dealer doorgegeven. Dit gebeurt om u de door u gewenste productinformatie en/of offerte te kunnen (laten) toesturen, en/of om te kunnen voldoen aan uw verzoek om een proefrit te organiseren. Daarnaast zou de informatie kunnen worden gebruikt om u op de hoogte te stellen van eventuele nieuwe ontwikkelingen rond BMW of de BMW website.

Door u ingevulde persoonlijke gegevens zullen niet worden opgeslagen, verwerkt of aan een BMW dealer worden doorgegeven indien u op de betreffende website pagina's het "opt out" vakje heeft aangevinkt. In dat geval bewaren wij gegevens slechts gedurende uw bezoek aan de website.

Door u verstrekte persoonlijke informatie wordt behandeld overeenkomstig de geldende Nederlandse wetgeving op het gebied van bescherming persoonsgegevens. Meer informatie over deze wetgeving vindt u op de site van de Registratiekamer.

Bezoek aan deze website zonder nadere afspraken impliceert instemming met het bovenstaande.